Vragen over het koppelen van dossiers? Dit is onze vraagbaak!

Voor veel mensen is het Servicecentrum Patiënt en Zorgverlener de eerste ingang voor Amsterdam UMC, locatie VUmc: de vraagbaak voor bellers, voor mailers, voor passanten en bezoekers. Elke dag komen er minstens honderd vragen binnen. Die gaan over medische ingrepen, klachten over een medische behandeling of over het inloggen op MyChart/Mijn Dossier. Daar kunnen patiënten hun eigen medisch dossier raadplegen.


Over de fusie van VUmc en AMC tot Amsterdam UMC komen nog weinig vragen binnen. Wel over het patiëntendossier. Voor patiënten die op beide locaties worden behandeld, is het belangrijk dat de dokters de medische gegevens op beide locaties kunnen raadplegen. Zelfs na de fusie van AMC en VUmc gebeurt dat niet automatisch. Daarom wordt aan patiënten gevraagd een formulier in te vullen om hun dossier te koppelen. Heeft u vragen, bijvoorbeeld over uw patiëntendossier? Bel of mail:

Locatie VUmc: Servicecentrum, (020) 444 07 00, zorgsupport@vumc.nl

Locatie AMC: Patiëntenvoorlichting, (020) 566 33 55, patientenvoorlichting@amc.nl