Het beste van twee werelden

De afdelingen Intensive Care Kinderen van VUmc en AMC hebben afgelopen zomer de krachten gebundeld. De twee teams werken nu samen op locatie AMC van Amsterdam UMC, zoals wij inmiddels heten, op één hypermoderne afdeling voor ernstig zieke kinderen. Hier combineren de beide teams het beste van twee werelden.

Sinds 1 oktober is Anja Esmeijer de nieuwe hoofdverpleegkundige van de gefuseerde afdeling. Dertig jaar werkte ze in VUmc op de Kinder-IC. “Voor medewerkers, maar ook voor mij gaat zo’n overstap gepaard met een rouwproces. Je bent je vertrouwde omgeving kwijt. Maar we kampten met een zorgelijk tekort aan IC-verpleegkundigen. Nu, op locatie AMC, zijn we onderdeel van het Vrouw-Kind Centrum.”

“Een eigen kamer voor de broodnodige rust”

Ouders van kinderen die vaker worden opgenomen, zijn geïnformeerd over het hoe en waarom van de verhuizing. Er verandert weinig in de geleverde zorg, maar de werkwijze kan soms op onderdelen net even anders zijn. Hier krijgen patiënten nog steeds de gebruikelijke hoogstaande zorg, met als kers op de taart een eigen kamer voor de broodnodige rust.De nieuwe Kinder-IC is een omvangrijke afdeling. De 55 zorgverleners van het AMC kregen er 35 collega’s van VUmc bij. Voeg daarbij de artsen, de artsen in opleiding en het personeel van de ondersteunende diensten en het totaal komt uit op zo’n 120 mensen. “We vragen veel van alle partijen”, zegt Esmeijer. “Dat iedereen zich zo vol inzet vind ik knap. Dat stemt dankbaar. En wij zijn er van overtuigd: onze patiënten krijgen de beste zorg!”