Twee locaties, één dossier

De samenwerking van AMC en VUmc in Amsterdam UMC wordt ook steeds meer zichtbaar voor onze patiënten. Bijvoorbeeld voor mevrouw Visser, die door haar huisarts werd doorverwezen naar de polikliniek longziekten in locatie AMC. Daar wordt een elektronisch patiëntendossier van mevrouw Visser aangelegd. De arts die haar behandelt heeft hierdoor alle belangrijke informatie over mevrouw Visser direct beschikbaar.


De operatie die mevrouw Visser krijgt, wordt uitgevoerd in locatie VUmc. Hier werken de longchirurgen van beide locaties samen. Door deze nauwe samenwerking is er veel kennis en ervaring in huis. Omdat mevrouw Visser een patiëntendossier bij AMC heeft, vraagt het behandelteam van locatie VUmc haar toestemming om gebruik te mogen maken van dit dossier. Hierdoor blijven de gegevens in haar patiëntendossier compleet en voorzien van de meest recente informatie. Meer informatie over het samenvoegen van dossiers kunt u hier lezen.

Polikliniek, locatie AMC
Mevrouw Visser is verwezen naar de polikliniek longziekten van Amsterdam UMC. Die poli zit op locatie AMC. Mevrouw Visser meldt zich voor haar eerste bezoek bij de Centrale Balie. Hier wordt een elektronisch patiëntendossier voor haar gemaakt. Daarna gaat zij naar haar afspraak met de specialist.

Onderzoek, locatie AMC
De specialist heeft een bronchoscopie aangevraagd. Op basis van dit onderzoek kan hij een behandelplan voor mevrouw Visser opstellen. De bronchoscopie wordt op locatie AMC gedaan. Bekend terrein dus voor mevrouw Visser!

Specialistenoverleg, locatie AMC
De specialisten van de afdeling longziekten overleggen samen over het beste behandelplan voor hun patiënten. Dit Multidisciplinair overleg (MDO) vindt wekelijks plaats. De arts van mevrouw Visser stelt het behandelplan op.

Het behandelplan, locatie AMC
De behandelend specialist van mevrouw Visser vertelt haar over de uitkomst van de bronchoscopie en legt de vervolgstappen uit. Voor mevrouw Visser blijkt een operatie de beste behandeling. Deze operatie wordt op locatie VUmc gedaan. Het behandelteam in VUmc vraagt aan mevrouw Visser toestemming om gebruik te mogen maken van haar patiëntendossier.

De dag van de operatie, locatie VUmc
Mevrouw Visser meldt zich voor haar opname bij locatie VUmc.

De dag van de operatie, locatie VUmc
Omdat ze toestemming heeft gegeven voor het gebruik maken van haar patiëntendossier is ze snel klaar bij de balie van de afdeling longchirurgie en kan ze zich voorbereiden op haar operatie.

Na de operatie, locatie VUmc
Mevrouw Visser is inmiddels hersteld van de geslaagde operatie. Zij heeft een gesprek op de polikliniek longchirurgie op locatie VUmc. De chirurg die haar geopereerd heeft, wil graag weten hoe het met haar gaat. Mevrouw Visser vindt het prettig om nog wat vragen aan de arts te kunnen stellen.